Yorkshire V Lancashire

YRK
209 (60.4)
272 (101.2)
VS
LAN
252 (84.2 ov)
134 (48.1 ov)
CR:2.78 | Day 4
Yorkshire win by 95 runs